ตู้เติมเงิน

Repairing top-up kiosk

ซ่อมตู้เติมเงิน