ตู้เติมเงิน

Mobile top-up machine

ตู้เติมเงินมือถือเงินผ่อน