ตู้เติมเงิน

Top-up machine, pay bill

ตู้เติมเงินจ่ายบิล