ตู้เติมเงิน

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ตู้น้ำหยอดเหรียญ Dpay Water

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ผลิต จำหน่าย ตู้น้ำหยอดเหรียญ Dpay water ขนส่งและติดตั้ง ฟรี!!!

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 

 

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

รุ่น : ขนาด 100 ลิตร 10 นิ้ว 9 ขั้นตอน / ขนาด 100 ลิตร 20 นิ้ว 9 ขั้นตอน
โครงสร้าง : ไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง
ขนาด : กว้าง 70 ซม. สูง 165 ซม.
กำลังการผลิต : 400/600/1000/1200 ลิตร/วัน
ถังน้ำสำรอง : 100 ลิตร
กระแสไฟฟ้า : 200 V/200 W/50Hz.
โลโก้ยามค่ำ : ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
จุดหยอดเหรียญ : ระบบป้องกัน เหรียญปลอม
จอ Display : แสดงตัวเลข 4 หลัก
ระบบการกรอง : RO
ช่องหยอดเหรียญ : 1,2,5,10
ราคาขายน้ำ : สามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการ

ชุดระบบไส้กรอง ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 • ไส้กรองเส้นใย PP กรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน 20″
 • ไส้กรองCarbon Block กรองกลิ่น ตะกอนที่หลงเหลือ
  อยู่ขนาด   20″(2 ตัว)
 • ไส้กรอง RASIN กรองสี รส กลิ่นคลอรีนและสารเคมี
 • ไส้กรอง Port Carbon กำจัด กลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  และปรับรสชาติ ขนาด 12″
 • ไส้กรอง Sediment Filter  ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาด
  เล็กที่ปะปนมากับน้ำ กำจัดคลอรีน 12″
 • ไส้กรอง MEMBRANEทำหน้าที่กรองสารละลายรวมในน้ำ
  และเป็นตัวกรองน้ำดีและน้ำเสีย
 • ไส้กรอง Port Carbon กำจัดกลิ่นก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์
  และปรับรสชาติ ขนาด 10″
 • Flow เป็นตัวกำหนดอัตราการทิ้งน้ำในระบบ RO
 • ไส้กรอง PP กรองตะกอน ขนาด 10″

อุปกรณ์ภายใน ตู้น้ำหยอดเหรียญ 

 • ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร 1 ชุด
 • มิเตอร์จำนวน 1 ชุด,เกย์วัดแรงดันน้ำ,ลูกลอย2ชุด   วาล์วปิดน้ำ
 • มิเตอร์ไฟจำนวน 1 ชุด , เบรกเกอร์
 • กล่องใส่เหรียญ จำนวน 1 ชุด,บอร์ด สล็อต คุณภาพสูง
 • ปั๊มน้ำสำหรับกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด, โลเพรสเซอร์ เซอร์ลูนอย
 • ปั๊มจ่ายน้ำขนาด 24-29 1 ชุด
 • หัวจ่ายน้ำเป็น หัวสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม

ตู้น้ำ

 

รุ่น : ขนาด 200 ลิตร 20 นิ้ว 9 ขั้นตอน
โครงสร้าง : ไฟเบอร์กลาส คุณภาพสูง
ขนาด : กว้าง 80 ซม. สูง 175 ซม.
กำลังการผลิต : 400/600/1000/1200 ลิตร/วัน
ถังน้ำสำรอง : 200 ลิตร
กระแสไฟฟ้า : 200 V/200 W/50Hz.
โลโก้ยามค่ำ : ระบบเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ
จุดหยอดเหรียญ : ระบบป้องกันเหรียญปลอม
จอ Display : แสดงตัวเลข 4 หลัก
ระบบการกรอง : RO
ช่องหยอดเหรียญ : 1,2,5,10
ราคาขายน้ำ : สามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการ 

ชุดระบบไส้กรอง ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 • ไส้กรองเส้นใย PP กรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน 20″
 • ไส้กรองCarbon Block กรองกลิ่น ตะกอนที่หลงเหลือ
  อยู่ขนาด   20″(2 ตัว)
 • ไส้กรอง RASIN กรองสี รส กลิ่นคลอรีนและสารเคมี
 • ไส้กรอง Port Carbon กำจัดกลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  และปรับรสชาติ ขนาด 12″
 • ไส้กรอง Sediment Filter  ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาด
  เล็กที่ปะปนมากับน้ำ กำจัดคลอรีน 12″
 • ไส้กรอง MEMBRANEทำหน้าที่กรองสารละลายรวมในน้ำ
  และเป็นตัวกรองน้ำดีและน้ำเสีย
 • ไส้กรอง Port Carbon กำจัดกลิ่นก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์
  และปรับรสชาติ ขนาด 10″
 • Flow เป็นตัวกำหนดอัตราการทิ้งน้ำในระบบ RO
 • ไส้กรอง PP กรองตะกอน ขนาด 10″

อุปกรณ์ภายในตู้น้ำหยอดเหรียญ 

 • ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร 1 ชุด
 • มิเตอร์จำนวน 1 ชุด,เกย์วัดแรงดันน้ำ,ลูกลอย2ชุด   วาล์วปิดน้ำ
 • มิเตอร์ไฟจำนวน 1 ชุด , เบรกเกอร์
 • กล่องใส่เหรียญ จำนวน 1 ชุด,บอร์ด สล็อต คุณภาพสูง
 • ปั๊มน้ำสำหรับกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด, โลเพรสเซอร์ เซอร์ลูนอย
 • ปั๊มจ่ายน้ำขนาด 24-29 1 ชุด
 • หัวจ่ายน้ำเป็นหัวสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม

 

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ลูกค้า ตู้น้ำหยอดเหรียญ Dpay Water