ตู้เติมเงิน

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ตู้น้ำหยอดเหรียญ D PAY

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 

 

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ตู้น้ำหยอดเหรียญ D PAY ขนส่งและติดตั้ง ฟรี!!!

รุ่น : ขนาด 100 ลิตร 10 นิ้ว 9 ขั้นตอน / ขนาด 100 ลิตร 20 นิ้ว 9 ขั้นตอน
โครงสร้าง : ไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง
ขนาด : กว้าง 70 ซม. สูง 165 ซม.
กำลังการผลิต : 400/600/1000/1200 ลิตร/วัน
ถังน้ำสำรอง : 100 ลิตร
กระแสไฟฟ้า : 200 V/200 W/50Hz.
โลโก้ยามค่ำ : ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
จุดหยอดเหรียญ : ระบบป้องกัน เหรียญปลอม
จอ Display : แสดงตัวเลข 4 หลัก
ระบบการกรอง : RO
ช่องหยอดเหรียญ : 1,2,5,10
ราคาขายน้ำ : สามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการ

ชุดระบบไส้กรอง ตู้น้ำหยอดเหรียญ

1. ไส้กรองเส้นใย PP กรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน 20″
2. ไส้กรองCarbon Block กรองกลิ่น ตะกอนที่หลงเหลือ
อยู่ขนาด   20″(2 ตัว)
3. ไส้กรอง RASIN กรองสี รส กลิ่นคลอรีนและสารเคมี
4. ไส้กรอง Port Carbon กำจัด กลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และปรับรสชาติ ขนาด 12″
5. ไส้กรอง Sediment Filter  ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาด
เล็กที่ปะปนมากับน้ำ กำจัดคลอรีน 12″
6. ไส้กรอง MEMBRANEทำหน้าที่กรองสารละลายรวมในน้ำ
และเป็นตัวกรองน้ำดีและน้ำเสีย
7. ไส้กรอง Port Carbon กำจัดกลิ่นก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์
และปรับรสชาติ ขนาด 10″
8.  Flow เป็นตัวกำหนดอัตราการทิ้งน้ำในระบบ RO
9. ไส้กรอง PP กรองตะกอน ขนาด 10″

อุปกรณ์ภายใน ตู้น้ำหยอดเหรียญ ประกอบด้วย

1. ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร 1 ชุด
2. มิเตอร์จำนวน 1 ชุด,เกย์วัดแรงดันน้ำ,ลูกลอย2ชุด   วาล์วปิดน้ำ
3. มิเตอร์ไฟจำนวน 1 ชุด , เบรกเกอร์
4. กล่องใส่เหรียญ จำนวน 1 ชุด,บอร์ด สล็อต คุณภาพสูง
5. ปั๊มน้ำสำหรับกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด, โลเพรสเซอร์ เซอร์ลูนอย
6. ปั๊มจ่ายน้ำขนาด 24-29 1 ชุด
7. หัวจ่ายน้ำเป็น หัวสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม

 

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 

รุ่น : ขนาด 200 ลิตร 20 นิ้ว 9 ขั้นตอน
โครงสร้าง : ไฟเบอร์กลาส คุณภาพสูง
ขนาด : กว้าง 80 ซม. สูง 175 ซม.
กำลังการผลิต : 400/600/1000/1200 ลิตร/วัน
ถังน้ำสำรอง : 200 ลิตร
กระแสไฟฟ้า : 200 V/200 W/50Hz.
โลโก้ยามค่ำ : ระบบเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ
จุดหยอดเหรียญ : ระบบป้องกันเหรียญปลอม
จอ Display : แสดงตัวเลข 4 หลัก
ระบบการกรอง : RO
ช่องหยอดเหรียญ : 1,2,5,10
ราคาขายน้ำ : สามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการ 

ชุดระบบไส้กรอง ตู้น้ำหยอดเหรียญ

1. ไส้กรองเส้นใย PP กรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน 20″
2. ไส้กรองCarbon Block กรองกลิ่น ตะกอนที่หลงเหลือ
อยู่ขนาด   20″(2 ตัว)
3. ไส้กรอง RASIN กรองสี รส กลิ่นคลอรีนและสารเคมี
4. ไส้กรอง Port Carbon กำจัดกลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และปรับรสชาติ ขนาด 12″
5. ไส้กรอง Sediment Filter  ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาด
เล็กที่ปะปนมากับน้ำ กำจัดคลอรีน 12″
6. ไส้กรอง MEMBRANEทำหน้าที่กรองสารละลายรวมในน้ำ
และเป็นตัวกรองน้ำดีและน้ำเสีย
7. ไส้กรอง Port Carbon กำจัดกลิ่นก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์
และปรับรสชาติ ขนาด 10″
8.  Flow เป็นตัวกำหนดอัตราการทิ้งน้ำในระบบ RO
9. ไส้กรอง PP กรองตะกอน ขนาด 10″

อุปกรณ์ภายในตู้น้ำหยอดเหรียญ ประกอบด้วย

1. ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร 1 ชุด
2. มิเตอร์จำนวน 1 ชุด,เกย์วัดแรงดันน้ำ,ลูกลอย2ชุด   วาล์วปิดน้ำ
3. มิเตอร์ไฟจำนวน 1 ชุด , เบรกเกอร์
4. กล่องใส่เหรียญ จำนวน 1 ชุด,บอร์ด สล็อต คุณภาพสูง
5. ปั๊มน้ำสำหรับกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด, โลเพรสเซอร์ เซอร์ลูนอย
6. ปั๊มจ่ายน้ำขนาด 24-29 1 ชุด
7. หัวจ่ายน้ำเป็นหัวสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม

 

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ลูกค้า ตู้น้ำหยอดเหรียญ D PAY