Call: 092-491-4015 , 092-813-4209 | Email: saithipfon@gmail.com 

ตู้เติมเงิน  /  ตู้เติมเงิน /  ตู้เติมเงิน

sabaydee.net

การรับประกัน

การรับประกันสินค้า

รับประกัน

เงื่อนไข การรับประกันสินค้า
1. รับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง ตู้เติมเงินมือถือและสินค้าหยอดเหรียญ
2. รับประกันการเสียจากการใช้งานจริงเท่านั้น
3. บริษัทฯไม่รับประความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม และอุบัติเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับประกันความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้
โดยผิดวัตถุประสงค์
6. บริการอัพเกรด ตู้เติมเงินมือถือ ฟรี!!! ตลอดอายุการใช้งาน
( ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง กรณีออกไปหน้างาน )